Vereniging

Buurtvereniging Aalbeek

Nieuwenhuysstraat 15a

6336 XV Aalbeek – Nuth

buurtverenigingaalbeek@hotmail.com

Bankrekening NL19 RABO 0124 1180 03

KvK 40204108

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes leden

Voorzitter
Peter Hoveling 06 4172 3180 tot 1 november
Daarna is de functie vacant

Penningmeester
Mark Verburg 06 3430 8817

Secretaris
Vera Austen

Bestuursleden
Sabine van Lent
Roy Bootz
Rodney Kuypers

De statuten van de buurtvereniging

De buurtvereniging is actief sinds de jaren zestig.
Statuten zijn er gemaakt in 1981. Hiermee werd de vereniging een rechtspersoon en kon het pand op de Nieuwenhuysstraat 15a worden aangekocht. Het huidige gemeenschapshuis ’t Pöthuuske.

Er zijn in 2018 nieuwe statuten opgesteld.
Deze hernieuwde statuten zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering en hier als PDF te downloaden