Vereniging

Buurtvereniging Aalbeek

Nieuwenhuysstraat 15a

6336 XV Aalbeek – Nuth

buurtverenigingaalbeek@hotmail.com

Bankrekening NL19 RABO 0124 1180 03

KvK 40204108

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden

Voorzitter
Peter Hoveling 06 4172 3180

Penningmeester
Ruud Verheijen 06 2027 1804

Secretaris
Frans Bollen 06 2625 5444

Bestuurslid
Isabella Jansen – Ortmans 06 4209 4289

De volgende leden stellen zich kandidaat tijdens de jaarvergadering 15 mei 2022
Mark Verburg
06 3430 8817
Sabine van Lent
Roy Bootz
Rodney Kuypers

De statuten van de buurtvereniging

De buurtvereniging is actief sinds de jaren zestig.
Statuten zijn er gemaakt in 1981. Hiermee werd de vereniging een rechtspersoon en kon het pand op de Nieuwenhuysstraat 15a worden aangekocht. Het huidige gemeenschapshuis ’t Pöthuuske.

Er zijn in 2018 nieuwe statuten opgesteld.
Deze hernieuwde statuten zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering en hier als PDF te downloaden